பேரணிக்கு ஆதரவு திரட்ட வித்தியாசமான முயற்சிகள்

 • நான் மிஸ்டு கால் கொடுத்துட்டேன்… அப்ப நீங்க? 80009 80009
 • தண்ணி குடிச்சாச்சா? மிஸ்டு கால் குடுத்தாச்சா? 80009 80009
 • ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு… போன் எடு கால் போடு 80009 80009
 • இவர் ஒரு பழையசாமான் வியாபாரி. சைக்கிளில் சாமான்கள் நிறைந்திருக்க, நாலாபக்கமும் நம் பேரணியின் விளம்பர அட்டை உள்ளது. ஆங்காங்கே சிற்சிறு அட்டைகளும் உள்ளது. டி-ஷர்ட்டும் பேரணியின் டி-ஷர்ட். இப்படி ஒரு பிரமாதமான ஏற்பாடு. யாரும் இவரை கவனிக்காமல் இருக்கமுடியாது
 • ஆதரவாளர்கள் எல்லாம் பானருடன் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கொள்ள ஒரு ஏற்பாடு
 • பிஞ்சுக் குழந்தைகளும் நம் ஆதரவாளர்கள்… 🙂

{ஸ்லைடு செய்து மற்ற புகைப்படங்களைக் காண்க}

#RallyforRivers

  Contest Winners


  Here are the winners for the contest

  Weekly Winner
  (Sep 15th - 21st) Tapping Emotions into Colours Bal Barati Public school, Noida
  அனைத்தையும் காண்க
  x