பத்மஸ்ரீ உஷா உதுப் அவர்கள் இசை நிகழ்ச்சி

பத்மஸ்ரீ உஷா உதுப் அவர்கள் பாட ஆரம்பித்ததும், மைதானமே ஆரவாரமாக சந்தோஷத்தில் ஆழ்ந்தது. பாடலின் நடுவே, நதிகளை மீட்போம் பேரணிக்கு உங்கள் ஆதரவை வெளிச்சமிட்டுக் காட்டுங்கள் எனவும், இருந்தவர்கள் அனைவரும் தங்கள் செல்ஃபோன் டார்ச் லைட்களை ஆன் செய்து ஆர்ப்பரித்தனர்.

#RallyforRivers

  Contest Winners


  Here are the winners for the contest

  Weekly Winner
  (Sep 15th - 21st) Tapping Emotions into Colours Bal Barati Public school, Noida
  அனைத்தையும் காண்க
  x