வளரும் பிள்ளைகளின் அக்கறை – சிறு நாடகம்

“அடுத்தாத்து அம்புஜத்தை பாத்தேளா?…” என்ற மிகப் பிரபலமான பாட்டை எடுத்துக் கொண்டு, அதன் வரிகளை சிறிது மாற்றி,

“அடிச்சதுக்கொண்ணு புடிச்சதுக்கொண்ணு
பாட்டிலா வாங்கிக்கறா… தண்ணி பாட்டிலா வாங்கிக்கறா” என்று பாடி எல்லோரையும் சிரிப்பில் ஆழ்த்திவிட்டுச் சொன்னார்கள் “இதுபோன்ற நிலைக்கு எங்களை ஆளாக்கிவிடுவீர்கள் என்று பயந்தோம். நல்லவேளை சத்குரு ‘நதிகளை மீட்போம்’ எனும் இப்பேரணியைத் துவக்க, நீங்களும் அதற்கு இவ்வளவு ஆதரவு தெரிவித்து முழு முனைப்போடு செயல்பட்டு வருகிறீர்கள். இப்போது எங்கள் பயம் நீங்கிவிட்டது” என்று சொல்லி நம்மை வெட்கத்தில் ஆழ்த்தும் அதே நேரம் சிந்திக்கவும் வைத்தனர்.

#RallyforRivers

  Contest Winners


  Here are the winners for the contest

  Weekly Winner
  (Sep 15th - 21st) Tapping Emotions into Colours Bal Barati Public school, Noida
  அனைத்தையும் காண்க
  x