சம்ஸ்கிருதி மாணவர்கள் கலைநிகழ்ச்சி

வந்தே மாதரம் பாடல் பின்னணியில் ஒலிக்க, பரதநாட்டியம், களறி, யோகா ஆகிய மூன்றையும் மிக நலினமாக, அற்புதமாக ஒரே நிகழ்ச்சியாகக் கோர்த்து வழங்கி, சம்ஸ்கிருதி குழந்தைகள் பார்ப்பவர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினர்.
{ஸ்லைடு செய்து மற்ற புகைப்படங்களைக் காண்க}

#RallyforRivers

  Contest Winners


  Here are the winners for the contest

  Weekly Winner
  (Sep 15th - 21st) Tapping Emotions into Colours Bal Barati Public school, Noida
  அனைத்தையும் காண்க
  x