శివ – ఆదియోగి

 • All
 • About Shiva
 • Stories of Shiva
 • ఆధ్యాత్మికం & మార్మికం
 • శివతాండవ
 • ఎవరీ శివుడు : మనిషా, కల్పనా లేక దైవమా?

  ఎవరీ శివుడు : మనిషా, కల్పనా లేక దైవమా? శివుడు ఎవరు? భారతీయ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంలో ఎంతో ప్రముఖమైన ఈ వ్యక్తి చుట్టూ ఎన్నో కధలు, పురాణాలూ ఉన్నాయి. ఆయన దేవుడా? లేక భారతీయ ... Goto page
 • Adiyogi – The First Yogi

  Adiyogi – The First Yogi In a vivid narration from Sadhguru, we take a look at the being who introduced yoga to humankind, the Adiyogi, ... Goto page
 • ఆదియోగి – యోగాకు మూలం.!!

  ఆదియోగి – యోగాకు మూలం.!! 15,000 వేల సంవత్సరాల క్రితం, అన్ని మతాలకూ పూర్వమే, ఆదియోగి, మొదటి యోగి, హిమాలయాల్లో కనిపించారు. నిశ్చలంగా కూర్చోవడం లేక పరవశంతో నాట్యం చేయడం ఇలా ఒక స్థితినుంచి ... Goto page
 • శివుని వివిధ రూపాలు

  శివుని వివిధ రూపాలు శివునికి అనేక రూపాలున్నాయి, అవి మనిషి ఊహించలేనన్ని వివిధ గుణాలతో ఉన్నాయి. కొన్ని భయంకంగానూ, నిగూఢంగానూ, మరికొన్ని మనోహరంగానూ, ఆకర్షణీయంగానూ ఉంటాయి. అమాయకమైన బోలేనాథ్ నుంచి భయంకమైన కాలభైరవ దాకా. ... Goto page
 • ఆదియోగి – మొదటి యోగి, ఒక మనిషికన్నా ఎంతో ఉన్నతుడు

  ఆదియోగి – మొదటి యోగి, ఒక మనిషికన్నా ఎంతో ఉన్నతుడు యోగ శాస్త్రంలో శివుని ఒక దేవునిగా చూడరు. ఆయనని ఆదియోగి, ఆది గురువుగా చూస్తారు. మానవాళికి ఆయన చేసిన సహాయం గురించి సద్గురు ... Goto page
 • Recognizing the Adiyogi

  ఆదియోగికి గుర్తింపు మానవ పరిమితులకు లోనై ఉండిపోనక్కరలేదన్న సంభావ్యతను ఆదియోగి మన ముందుకు తీసుకు వచ్చారు. భౌతికత్వంలో ఉండేదుకు ఒక మార్గం ఉంది, కానీ భౌతికానికి చెందాల్సిన పని లేదు. దేహంలో వసిస్తునే, మీరే ... Goto page
 • ఆది యోగి… స్వరూప సాక్షాత్కారము

  ఆది యోగి… స్వరూప సాక్షాత్కారము “శివు” నికి ఉన్న అనేక ఇతర నామాల్లో త్రయంబకుడు, త్రినేత్రుడు (మూడు కన్నులు గలవాడు) అన్నవి ఉన్నాయి. ఆయనకున్న మూడవ కన్ను వల్ల, ఆయన “లేనిదాన్ని (నాస్తి)” ని ... Goto page
 • శివ తన ఇంటి పోయినప్పుడు – ది లెజెండ్ ఆఫ్ బద్రీనాథ్

  శివ తన ఇంటి పోయినప్పుడు – ది లెజెండ్ ఆఫ్ బద్రీనాథ్ సద్గురు బదరీనాథ్ ఆలయం కథ చెప్తున్నారు. దాని చరిత్ర, వేయేళ్లకంటే పూర్వమే ఆదిశంకరాచార్యులు ఆలయాన్ని ఎలా ప్రతిష్ఠించిందీ వివరిస్తున్నారు. Sadhguru: బదరీనాథ్ ... Goto page
 • శివ పురాణం – కథల ద్వారా విజ్ఞానం

  శివ పురాణం – కథల ద్వారా విజ్ఞానం శివపురాణం లోని విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రాథమిక సూత్రాలను, అందులో వివరించిన శక్తిమంతమైన సాధనాలతో మానవ పరిమితులను ఎలా అధిగమించాలో సద్గురు ఇలా వివరిస్తున్నారు … ప్రశ్న: ... Goto page
 • శివుని సాన్నిధ్యం

  పరమశివుడు నాలుగు ముఖ్యమైన చోట్లలో సమయాన్ని గడిపారు. ఆ స్థల మహత్యం గురించి ఇంకా వాటి శక్తి గురించి సద్గురు మనకు వివరిస్తున్నారు. Goto page
 • Load More