కార్యక్రమం వివరాలు

సాంప్రదాయ కళలను ప్రదర్శించడానికి కళాకారులకు, వాటిని ప్రోత్సహించడానికి కళాభిమానులకు, మహాశివరాత్రి వేదికను అందిస్తుంది. ఇది దేశ సంగీత, నృత్య కళా సాంప్రదాయ అద్వితీయతను, వైవిధ్యాన్ని, శుద్ధతను, పరిరక్షించి, ప్రోత్సహించేందుకు చేసే ప్రయత్నం. కళా ప్రదర్శనలు వాటి సున్నితత్వం, సచేతనత్వంలో సనాతన భారతీయ సాంప్రదాయంలోని గంభీరతను, ప్రగాఢతను చూసి ఈ కళా రూపాల అందాన్ని అనుభూతి చెందేందుకు ప్రపంచంలోని నలుమూలల నుంచి వచ్చే ప్రజలకు అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.

6:00 pm

పంచ భూత ఆరాధాన

6:30 pm

సద్గురు ఇంకా ముఖ్య అతిధి గౌరవనీయులు భారత రాష్ట్రపతి, శ్రీ రామ్ నాథ్ కోవింద్ గారు.

7:45 pm

ఇశా శర్వాణి బృందం నాట్య ప్రదర్శన

8:00 pm

ఫకీరా ఖేతా బృందం, రాజస్థానీ జానపద సంగీతం

8:50 pm

కార్తీక్ ప్రదర్శన

9:40 pm

హరిహరన్ ఇంకా సౌండ్స్ అఫ్ ఈశా ప్రదర్శన

10:30 pm

సద్గురు సత్సంగం

12:00 am

సద్గురుతో నడిరేయి ధ్యానం

2:00 am

అజెర్ బైజాని డ్రమ్మర్స్ ప్రదర్శన

2:45 am

అమిత్ త్రివేది ప్రదర్శన

4:25 am

ఘటం కార్తిక్ ప్రదర్శన

5:00 am

సౌండ్స్ అఫ్ ఈశా ప్రదర్శన

5:45 am

సద్గురు ద్వారా ముగింపు మాట

detail-seperator-icon