కార్యక్రమం వివరాలు

సాంప్రదాయ కళలను ప్రదర్శించడానికి కళాకారులకు, వాటిని ప్రోత్సహించడానికి కళాభిమానులకు, మహాశివరాత్రి వేదికను అందిస్తుంది. ఇది దేశ సంగీత, నృత్య కళా సాంప్రదాయ అద్వితీయతను, వైవిధ్యాన్ని, శుద్ధతను, పరిరక్షించి, ప్రోత్సహించేందుకు చేసే ప్రయత్నం. కళా ప్రదర్శనలు వాటి సున్నితత్వం, సచేతనత్వంలో సనాతన భారతీయ సాంప్రదాయంలోని గంభీరతను, ప్రగాఢతను చూసి ఈ కళా రూపాల అందాన్ని అనుభూతి చెందేందుకు ప్రపంచంలోని నలుమూలల నుంచి వచ్చే ప్రజలకు అవకాశాన్ని ఇస్తుంది.

Event Schedule for Mahashivratri 2020 will be announced soon.

detail-seperator-icon