தொடர் 4 – மஹாகாலேஷ்வரர் கோவில் – இளகிய மனம் படைத்தவர்களுக்கு அல்ல

காலம் எனும் தன்மையின் கடவுளாக இருக்கும் சிவனின் மஹாகாலா எனும் பரிமாணத்தைப் பற்றி சத்குரு பேசுகிறார். மேலும், மஹாகலேஷ்வர் கோயில் முக்தியை நோக்கி ஒருவரை சக்தியுடன் செலுத்தும்விதமாக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளதன் பின்னணி குறித்தும் விவரிக்கிறார்.

#ShivaLivingDeath Web Series