சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள். இப்போதே உணர்ந்து பாருங்கள்!

சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள்.
சவாலான இந்நேரத்திற்கான கருவிகள்: உங்கள் உயிர்ப்பையும் சமநிலையையும் மேம்படுத்துவதற்கான கருவிகள்.

தொடர் 4 – மஹாகாலேஷ்வரர் கோவில் – இளகிய மனம் படைத்தவர்களுக்கு அல்ல

காலம் எனும் தன்மையின் கடவுளாக இருக்கும் சிவனின் மஹாகாலா எனும் பரிமாணத்தைப் பற்றி சத்குரு பேசுகிறார். மேலும், மஹாகலேஷ்வர் கோயில் முக்தியை நோக்கி ஒருவரை சக்தியுடன் செலுத்தும்விதமாக பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளதன் பின்னணி குறித்தும் விவரிக்கிறார்.

#ShivaLivingDeath Web Series