7 விஷயங்கள் – இந்த மஹாசிவராத்திரியில் செய்ய தவறாதீர்கள்!

மஹாசிவராத்திரி இரவின்போது, நாம் செய்யக் கூடியவை மற்றும் செய்யக்கூடாதவை என்னென்ன என்பதை இந்த வீடியோவில் அறியுங்கள். | சத்குரு

தொடர் 5 – மரணத்தை எதிர்கொள்ள சிறந்த பயிற்சி இதுதான்!

சத்குரு இந்த வீடியோவில், மரணமற்ற பெருவாழ்வாகிய ‘ம்ருத்யுஞ்சயா’எனும் நிலையை அடைவதற்கான ஒரு வழிமுறை பற்றி பேசுகிறார்.