ஆன்மீகம் – அறியாமையா? அறிவியலா?

நம் நாட்டின் பல ஆன்மீக ஸ்தலங்களும், கோவில்களும், அவற்றில் அமைந்துள்ள சக்தி வடிவங்களும் வெறும் மூடநம்பிக்கையின் விளைவா? தற்செயலான செயலா? இல்லை. ஆழ்ந்தவொரு அறிவியலின் வெளிபாடு.

கோயில்களில் கீர்த்திமுகம் இருப்பதன் பின்னணி என்ன?

வெள்ளியங்கிரிமலையை தென்கயிலாயம் என்று அழைப்பது ஏன்?

ஆதியோகி – ஒரு அறிமுகம்

பாரம்பரியமும், பரம்பரையும் இன்றி, இங்கு வந்தவன்/ புதினங்கள், புராணங்கள் யாவிலும் அவன் பெயரே. தோன்றிய காலம் தெரியாமல், தோற்றமும் புரியாமல் ஆனால் தொன்றுத்தொட்டு தொழுதது இவனையே! அறியாமையை அழிப்பவன். ஆதியோகியான சிவன் இவன்.

சிவனிடம் என்ன வேண்டலாம்?!

சிவனுக்கும் இசைக்கும் என்ன சம்மந்தம்?!

யார் சிவன்? யார் ஆதியோகி?

சிவனின் பிறப்பு ரகசியம்!

ஆன்மீகம் – பலங்களும், பல பரிமாணங்களும்

பக்தி முக்தி தந்திரம் மறைஞானம்: இவை ஆன்மீகத்தின் முகங்களா? இவற்றில் ஆன்மீகம் ஒரு முகமா?

சிவன் அழிக்கும் கடவுள் என்பது உண்மையா?

சிவன் எந்த உலகைச் சேர்ந்தவர்?

ஒரே ஜென்மத்தில் முக்தி அடைய ஒரு விநோத வழி!

மிரளச் செய்யும் மிலரபாவின் கதை!

உண்மையான பக்திக்கு அடையாளம் எது?

நேபாள தேசம், ஒரு ஆன்மீக புதிர்!

ஒரே இடத்தில் பல கோவில்களின் பலன்கள்!

பில்லி-சூன்யம் நன்மைக்காகவும் செய்ய முடியும்..!

நேபாளமும் இமயமும் இணைந்த தந்திரம்!

மலைகளில் ஞானிகள் சேர்த்து வைத்தது என்ன?

மஹாசிவராத்திரி

மஹாசிவராத்திரி – மனிதனின் உள்நிலை வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய உந்துதலாக விளங்கும் பல உன்னத சாத்தியங்களை வழங்கும் தெய்வீக இரவு.

மஹாசிவராத்திரி- மகத்துவம் என்ன?

மஹாசிவராத்திரியை ஏன் கொண்டாட வேண்டும்?

மஹாசிவராத்திரி சாதனா” எப்படி கடைப்பிடிப்பது?