நிகழ்ச்சி நிரல்

கலைஞர்கள் தம் இசையை வெளிப்படுத்தவும், இசை ஆர்வலர்கள் நம் பாரம்பரியக் கலைகளின் நயத்தை ரசிக்கவும் ஒரு பொதுவான மேடையை நம் மஹாசிவராத்திரிக் கொண்டாட்டம் ஏற்படுத்திக் கொடுக்கிறது. இந்நாட்டின் பாரம்பரிய இசை மற்றும் நடனக் கலைகளின் தனித்துவம், தூய்மை, பன்முகத்து தன்மையை பாதுகாத்து அவற்றை வளரச் செய்யும் முயற்சி இவ்விழா. மிக நுட்பமாக, தீவிரமாக அதேநேரம் அழகுநயம் மிளிர இருக்கும் இந்நிகழ்ச்சிகள், நம் இந்திய கலாச்சாரத்தின் சாரத்தையும், ஆழத்தையும், விஸ்தாரத்தையும் மிக அழகாக வெளிப்படுத்துகிறது. உலகின் பல பகுதிகளில் வாழும் மக்கள் நம் கலைகளைப் பற்றி அறியவும், அதில் லயிக்கவும் இது வாய்ப்பாக இருக்கிறது.

மாலை 6 மணி

பஞ்சபூத ஆராதனா

மாலை 6:30 மணி

மஹாசிவராத்திரி கொண்டாட்டம்

சத்குருவின் முன்னிலையில், பிரதான விருந்தினர், மேதகு இந்தியாவின் ஜனாதிபதி திரு. ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் உடனிருக்க.

இரவு 7:45 மணி

நடன நிகழ்ச்சி

ஈஷா ஷர்வானி மற்றும் குழுவின் நடன நிகழ்ச்சி

இரவு 8:00 மணி

ராஜஸ்தானி கிராமிய இசை நிகழ்ச்சி

திரு. ஃபகீரா கேட்டா கான் அவர்கள் மற்றும் குழு வழங்கும் ராஜஸ்தானி கிராமிய இசை நிகழ்ச்சி

இரவு 8:50 மணி

இன்னிசை நிகழ்ச்சி

திரு.கார்த்திக் அவர்களின் இன்னிசை நிகழ்ச்சி

இரவு 9:40 மணி

இன்னிசை நிகழ்ச்சி

திரு.ஹரிஹரன் அவர்கள் மற்றும் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷா குழுவின் இசை நிகழ்ச்சி

இரவு 10:30 மணி

சத்குரு சத்சங்கம்

நள்ளிரவு 12:00 மணி

சத்குருவுடன் நள்ளிரவு தியானம்

அதிகாலை 2:00 மணி

இன்னிசை நிகழ்ச்சி

அஜர்பைஜானி குழுவின் டிரம்ஸ் இசை

அதிகாலை 2:45 மணி

திரு. அமித் த்ரிவேதி அவர்களின் இசைநிகழ்ச்சி

அதிகாலை 4:25 மணி

திரு. கடம் கார்த்திக் அவர்களின் வாத்திய இசை

அதிகாலை 5:00 மணி

சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஈஷாவின் இசை நிகழ்ச்சி

அதிகாலை 5:45 மணி

சத்குரு அவர்களின் செய்தியோடு நிகழ்ச்சி நிறைவுபெறும்

detail-seperator-icon