மஹாசிவராத்திரி இணைய ஒளிபரப்பின் பதிவுகள்

மஹா அன்னதானம்

2 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்களுக்கு அன்னதானம்

detail-seperator-icon

மஹாசிவராத்திரி 2018 நிகழ்ச்சி நிரல்

5:40pm

பஞ்சபூத ஆராதனா

தியானலிங்கத்தில்,

6:00pm

விழா ஆரம்பம்

7:00pm

8:00pm

10:00pm

சத்குருவுடன் சத்சங்கம்

1:00am

3:00am

4:30am

5:30am

சத்குருவின் முன்னிலையில் நிகழ்ச்சி நிறைவு

detail-seperator-icon

நள்ளிரவு தியானம்

detail-seperator-icon

சத்குருவின் நிகழ்ச்சி அட்டவணை

குருவின் மடியில் (ஆங்கிலம்) – ஜனவரி 6-7 – ஈஷா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் இன்னர் சயின்சஸ், அமெரிக்கா

மேலும் அறிக

மிஸ்டிக் ஐ (ஆங்கிலம்) – ஜனவரி 12 – துபாய்

மேலும் அறிக

சத்குருவுடன் யந்திரா விழா – ஜனவரி 16 – ஈஷா யோக மையம், கோவை

மேலும் அறிக

மிஸ்டிக் ஐ (ஆங்கிலம்) – ஜனவரி 28 – பூனே, இந்தியா

மேலும் அறிக

சம்யமா (தமிழ்) – பிப்ரவரி 20-27 – ஈஷா யோக மையம், கோவை

மேலும் அறிக

detail-seperator-icon