Join Us And Watch Yaksha Live Performances

Yaksha 2020 Archives

Hyderabad Brothers, Carnatic Classical Vocals

Kala Ramnath, Hindustani Classical Violin

Yaksha 2019 Archives

Kalapini Komkali, Hindustani Vocal Performance

ಯಕ್ಷ 2018 – ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು

Chitraveena N Ravikiran Performance

ವಿದುಷಿ ಶೃತಿ ಸಡೋಲಿಕರ್ ಕಟ್ಕರ್-ರವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ರಾಕೇಶ್ ಚೌರಾಸಿಯಾರವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ಯಕ್ಷ 2017 – ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು

ಡಾ. ಮೈಸೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ & ಮೈಸೂರು ನಾಗರಾಜ್-ರವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ

ಪದ್ಮಶ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ತರಂಜನ್-ರವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿe

ಶ್ರೀಮತಿ. ಬಿಜಯಿನಿ ಸತ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ. ಸುರೂಪ ಸೇನ್-ರವರ ಪ್ರಸ್ತುತಿ