ಶಿವ – ಆದಿಯೋಗಿ

 • All
 • Who is Shiva?
 • Stories of Shiva
 • Spirituality & Mysticism
 • ಶಿವ ಯಾರು: ಮಾನವನೇ? ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥಾನಾಯಕನೇ? ಅಥವಾ ದೇವರೇ?

  ಶಿವ ಯಾರು: ಮಾನವನೇ? ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಥಾನಾಯಕನೇ? ಅಥವಾ ದೇವರೇ? ಶಿವ – ಈ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಕತೆಗಳು, ದಂತಕತೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಅವನು ದೇವರೆ ಅಥವಾ ಜನಸಮುದಾಯದ ಸಂಘಟಿತ ಕಲ್ಪನೆಯೇ? ಅಥವಾ ಅರಸುವ ... Goto page
 • Adiyogi – The First Yogi

  ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ – ಮೊದಲ ಯೋಗಿ In a vivid narration from Sadhguru, we take a look at the being who introduced yoga to humankind, the Adiyogi, ... Goto page
 • Adiyogi – Source of Yoga

  ಆದಿಯೋಗಿ – ಯೋಗದ ಮೂಲ ಸುಮಾರು 15,000 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮತಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನವೇ, ಆದಿಯೋಗಿ, ಮೊದಲ ಯೋಗಿ, ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅವನು, ಒಂದೋ ಭಾವಪರವಶನಾಗಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಅಥವಾ ಅಚಲನಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವನು ... Goto page
 • Adiyogi – The First Yogi: More Than a Man

  ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ – ಮೊದಲ ಯೋಗಿ: ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಮಾನವ ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಶಿವನನ್ನು ದೇವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಮೊದಲ ಯೋಗಿ, ಆದಿಯೋಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗುರು, ಆದಿ ಗುರುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವತೆಗೆ ಆದಿಯೋಗಿಯು ನೀಡಿದ ... Goto page
 • Recognizing the Adiyogi

  ಆದಿಯೋಗಿ ಯಾರೆಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಮಾನವನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಧಾರಿತ ಮಿತಿಗಳ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆದಿಯೋಗಿಯು ಹೊರತಂದನು. ಭೌತಿಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೂ ಅದರ ಭಾಗವಾಗದಿರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ದೇಹವಾಗದಿರಲು ಒಂದು ದಾರಿಯಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ದುಃಖಗಳನ್ನರಿಯದೇ, ಅದನ್ನು ಅಧಿಕತಮ ... Goto page
 • Adiyogi – An Iconic Presence

  ಆದಿಯೋಗಿ ಶಿವ – ಒಂದು ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಸನ್ನಿಧಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವನು ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗಿರುವ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರ್ಯಂಬಕ ಅಥವಾ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಎನ್ನುವುದೂ ಒಂದು. ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿಂದ ಅವನು “ಯಾವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು” ... Goto page
 • When Shiva Lost His Home – The Legend of Badrinath

  ಶಿವನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ – ಬದರೀನಾಥದ ದಂತಕಥೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬದರೀನಾಥದ ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ವಿಷ್ಣು ಉಪಾಯದಿಂದ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರು : ... Goto page
 • Shiva Purana

  ಶಿವ ಪುರಾಣ – ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿವ ಪುರಾಣವು ಮೂಲಭೂತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅತಿಶಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸದ್ಗುರು, ನೀವು ಶಿವನಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ... Goto page
 • Presence of Shiva

  ಶಿವನ ಸನ್ನಿಧಿಗಳು – ಮೊದಲ ಯೋಗಿಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಶಿವನು ಕಾಲ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಆ ಸ್ಥಳಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಗುರು : ಯೋಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ... Goto page
 • Nandi – The Meditative Bull

  ನಂದಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಮಗ್ನವಾಗಿಸುವುದು ಏನು? ಸದ್ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶೇಖರ್ ಕಪೂರ್ ಶಿವನ ವಾಹನವಾದ ನಂದಿಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇಖರ್ ಕಪೂರ್: ನಂದಿಯು ಶಿವನ ವಾಹನ ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವ ಹೊರಬಂದು ... Goto page
 • Load More