ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಾರಸಿಕರಿಗೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗಳು, ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಹುರುಪಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಗಹನತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿ, ಈ ಕಲಾಸಿರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೊದಗಿಸುತ್ತದೆ.

Event Schedule for Mahashivratri 2020 will be announced soon.

detail-seperator-icon