ఉగ్రవాదానికి సమాధానం ఏంటి?

మన దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న సమస్యలలో ఉగ్రవాద సమస్య ఎంతో ముఖ్యమైనది. మరి ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? అన్న ప్రశ్నకి సద్గురు ఇచ్చిన సమాధానాన్ని తెలుసుకోండి.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1