శివుడు మీ కర్మను 40 సెకన్లలోఎలా ధ్వంసం చేస్తాడు?

జన్మ జన్మల కర్మను కొన్ని క్షణాల్లో ధ్వంసంచేసే భైరవి యాతన అనే ప్రక్రియను శివుడు ఎలా మొదలుపెట్టాడో సద్గురు వివరిస్తున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1