నేటి విద్యా వ్యవస్థ ఎదురుకునే ప్రధాన సమస్య ఏమిటి?

నేటి విద్యా వ్యవస్థ తెలివికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను ఇస్తుందా అని ప్రముఖ హిందీ దర్శకులు శేఖర్ కపూర్ సద్గురుని అడిగారు. సద్గురు స్పందిస్తూ, ప్రస్తుత విద్యా వ్యవస్థ మానవులను యంత్రాల్లా మార్చేసిందని అంటున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1