మీరుండే ఇల్లు మీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందా?

ఒక ఇంటి నిర్మాణం, అ ఇంటిలో నివసిస్తున్న వ్యక్తుల జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుందా అని సద్గురును ఒక విద్యార్ధి అడుగుతున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1