ఇలా చేస్తే 50% రోగాలు మాయమవుతాయి.

అడపాదడపా ఉపవాసం చెయ్యడం వల్ల కలిగే లాభాల గురించి, అది మీ ఆరోగ్యం మీద చూపించే ప్రభావం గురించి సద్గురు వివరిస్తున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1