దేశాన్ని ముక్కలు చేయాలనుకునే వాళ్ళకి ఇక్కడ స్థానం లేదు.

సద్గురు దేశ ఐక్యత గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ దేశాన్ని విడగొట్టాలని చూసే వారి పట్ల ఎలా వ్యవహరించాలి అనే విషయంపై సద్గురు తన అభిప్రాయాన్ని ప్రముఖ టీవీ ఇంటర్వ్యూ లో పంచుకున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1