వెట్టి చాకిరి చేసినా విఫలం అవుతున్నారా?

కష్టపడి పనిచేస్తే విజయం చేకూరుతుందనే సాధారణంగా అందరికీ ఉండే నమ్మకం సరికాదనీ, అసలైన విజయాన్ని ఎలా సాధించాలనే విషయాన్ని సద్గురు వివరిస్తున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1