నదిని కాపాడేందుకు 42 రూపాయలు ఎందుకివ్వాలి?

"మొక్క నాటడానికి నేనెందుకు 42 రూపాయలు ఇవ్వాలి? నేను చెన్నై దగ్గర్లో కూడా ఉండడం లేదు" అని అడిగిన ప్రశ్నకు సద్గురు సమాధానమిస్తున్నారు. రైతుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి: https://Cauverycalling.org విరాళం అందించడానికి క్లిక్ చేయండి: https://www.ishaoutreach.org/en/cauve... కావేరిని రక్షించటానికి ఇప్పుడే స్పందించండి! http://CauveryCalling.org 80009 80009 Rally for rivers ఉద్యమానికి స్వచ్చంద సేవ అందించడానికి ఇక్కడ నమోదు చేసుకోండి: https://isha.sadhguru.org/rally-for-r...
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1