కృష్ణుడిలా మారడం ఎలా?

కృష్ణుడు తన జీవితంలో తలపెట్టిన కార్యం కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అతి భయంకరంగా, రక్తసిక్తంతో ముగిసినా కూడా, మనం ఎందుకు కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తామో సద్గురు వివరిస్తున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1