గురువులు నిగూఢ విద్యను శిష్యులకు ఎలా అందిస్తారు?

శరీరంలో ఉన్న చక్రాల అమరిక గురుంచి సద్గురు మాట్లాడుతూ, అవి ఎన్ని ఎక్కువగా ఉత్తేజమైతే , అంత ఎక్కువ సామర్ధ్యంతో మానవుడు ఆధ్యాత్మిక ప్రక్రియలను అందివ్వగలడని అంటున్నారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1