గ్రహణ సమయంలో తింటే ఏమవుతుంది?

చంద్ర గ్రహణం రోజున ఆహరం తింటే మన వ్యవస్థ మీద కలిగే దుష్ప్రభావాన్ని సద్గురు చిన్న ప్రయోగం ద్వారా చూపించారు.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1