అసూయ పడడం తప్పా?

ఢిల్లీ SRCC కాలేజీ విద్యార్ధి అసూయ గురించి చెబుతూ, అసూయతో ఉండడం తనకు బాగా పనిచేసిందని, దానిద్వారా స్ఫూర్తి పొందటంలో తప్పేంటి అని ప్రశ్నించింది.
 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1