శివాంగ సాధన చేయండి, అనుగ్రహానికి పాత్రులు కండి!

సాక్షాత్తు ఆదియోగి శివుడు కొంత సమయం గడిపిన, దక్షిన కైలాసంగా పిలువబడే వెల్లెంగిరి పర్వతాలకు యాత్ర చేసే సౌభాగ్యం శివాంగా సాధన ద్వారా లభిస్తుంది.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1