జీవితంలో పని చేసే విధానం - 5 సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకోండి
 
 
  • మీరు పనినుంచి విరామాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటున్నారో ఒకసారి చూసుకోవాలి. మీకు నిజంగా ఎంతో ముఖ్యమనిపిస్తున్న విషయాన్ని మీరు చేస్తోంటే, మీరు దాని నుంచి విరామాన్ని కోరుకుంటారా ?

1  

  • జీవితమంటే మరొకరికంటే మెరుగ్గా ఉండడం కాదు.  మీ పూర్తి సామర్థ్యాన్ని అందుకోవడానికి మీరు ప్రయత్నించడమే జీవితం.

2  

  • దేనిని ఎంచుకోవాలో మీకు తెలియనప్పుడు, ప్రతీదానిలో పూర్తిగా నిమగ్నం కండి. అప్పుడు జీవితమే ఎన్నుకుంటుంది, అది ఎప్పటికీ పొరబడదు.

3  

  • జీవితంలో ఏదీ సమస్య కాదు - ప్రతిదీ ఒక అవకాశమే.

4  

  • మీరు మార్చగలిగిన వాటిని పూర్తి నిమగ్నంతో చేయండి, మార్చలేని వాటిని అంగీకరించండి. లేకపోతే మీరు కలవరపాటుకులోనై చేయగలిగినది కూడా చేయలేరు.

5

ప్రతిరోజూ మీ మొబైల్ ద్వారా సద్గురు సూక్తులను పొందవచ్చు: Subscribe to Daily Mystic Quote.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1