శివాంగా - స్త్రీలకు సాధన...!!!

 
Participant in Samyama Program
 
“ ఈ సాధనను మీరు పవిత్రంగా భావించి, మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే ఇది మీకు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది .” -సద్గురు
  • 21 రోజుల శక్తివంతమైన సాధన మీలోని భక్తిని వెలికి తెచ్చే విధంగా రూపొందించబడింది
  • దేవి కృపను పొందేందుకు ప్రత్యేక సాధన ఇంకా అర్పణలు
  • కోయంబత్తూర్ లోని లింగ భైరవి గుడిలో ప్రారంభం/ఉపదేశం – జనవరి 3
    ఉధ్యాపన – జనవరి 24

మరిన్ని వివరాలకు, మీ స్థానిక కేంద్రంలో లేక ఈ క్రింది వివరాల ద్వారా మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు:

8300030666
shivanga@lingabhairavi.org
www.lingabhairavi.org

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1