నదుల కోసం సృష్టిస్తున్న అలలు..

 

7000కి.మీ, 120కి పైగా కార్యక్రమాలు, షుమారు 90 ఇంటర్వ్యూలు  ఇంకా ఎన్నో పత్రికా సమావేశాలు. నదుల రక్షణ ఉద్యమంలోని చివరి ఘట్టానికి  సిద్ధమవుతున్నాం. నన్ను నమ్మండి, అసలు పని ఇప్పుడే మొదలవ్వబోతోంది ~ సద్గురు 

క్రింద ప్రదర్శన రూపంలో మీకందిస్తున్న చిన్నా,పెద్ద కార్యక్రమాలు, పత్రికా సమావేశాలు, హృదయపూర్వకంగా మద్దతు తెలిపిన ప్రముఖులు ఇంకా అత్యభుతమైన రీతిలో మద్దతు తెలిపిన అసంఖ్యాక ప్రజల వివరాలు.

ఉద్యమ విశేషాలు

Glimpses-640x360

ర్యాలీ విశేషాలు - వీడియోలు

ర్యాలీ విశేషాలు - ఫోటోలు

వార్తల్లో

News-video-640x360

వార్తల్లో  - వీడియోలు

పత్రిక వ్యాసాలు

Newspaper-640x360

పత్రిక వ్యాసాలు

ఇంకెవరు మద్దతు తెలుపుతున్నారో చూడండి

Whos-supporting-640x360

ఇంకెవరు మద్దతు తెలుపుతున్నారో చూడండి - వీడియోలు

ఇంకెవరు మద్దతు తెలుపుతున్నారో చూడండి - ఫోటోలు

ప్రత్యేక రీతిలో ప్రజల మద్దతు

Popular-support-640x360

ప్రత్యేక రీతిలో ప్రజల మద్దతు - వీడియోలు

ప్రత్యేక రీతిలో ప్రజల మద్దతు  - ఫోటోలు