ఫ్రూట్ సలాడ్
 
 

కావాల్సిన పదార్థాలు :

అరటిపండ్లు        -          2 (ముక్కలు చేసినవి)

ఆపిల్‌    -          1

అనాస పండు/పైన్ ఆపిల్     -     సగం (ముక్కలు చేసుకోవాలి)

తేనె       -          కావలసినంత

చేసే విధానం :

అన్నీ కలిపి, అందరికీ వడ్డించాలి.

శరీరం గురించి సద్గురు చెప్పిన 5 సూత్రాలు

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1