7 సూత్రాల ద్వారా మీ మనసును అధిగమించండి

Changes ahead - Break the Status Quo - Simple Steps to move towards the Truth of Life
 

మనసు అనేది మన నిత్య జీవితంలో అత్యంత ప్రధాన పాత్రను పోషిస్తుంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన జీవితానుభూతి ఎక్కువ శాతం మన మనసు మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి అటువంటి మనసుని గురించి సద్గురు ఏమంటున్నారో ఈ ఏడు సూత్రాల ద్వారా తెలుసుకుని మీ జీవితాన్ని మీకు నచ్చిన విధంగా మలుచుకోండి.

  • మనసనేది పోగుచేసుకున్న గతం. మీరు మనసును అధిగమిస్తే, గతానికి మీపై ఎలాంటి పట్టూ ఉండదు.

1

 

  • మీరు సృష్టించే ప్రతి ఆలోచనా, శరీర వ్యవస్థలో ఓ విద్యుత్ ప్రచోదనాన్ని సృష్టిస్తుంది. అది శృతి మించినప్పుడు, శరీర సమతుల్యతను అస్తవ్యస్తం చేస్తుంది.

2

 

  • మనసు అనే పరికరం విశ్లేషణకే కాని, నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి కాదు.

3

 

  • సమస్య జీవితంతో కాదు. మీరు మనసుని మీ ఆధీనంలోకి తీసుకోక పోవడమే సమస్య.

4

 

  • మనసనేది సమాజపు చెత్తబుట్ట. దారిన పోయే ప్రతివారూ దానిలో ఏదో వేస్తూనే ఉంటారు.

5

 

  • మీ శరీరం, మనస్సులు గనక మీ నుంచి ఆదేశాలు తీసుకుంటే, ఆరోగ్యంగా ఉండటం, శాంతియుతంగా ఉండటం, ఆనందంగా ఉండటం అనేది ఓ సహజమైన పరిణామమవుతుంది.

6

 

  • మనసులో జరుగుతున్నదానిలో ఎక్కువ శాతం ఓ మానసిక అతిసారమే – ఎప్పుడూ అదుపు లేకుండా పరిగెడుతూ ఉంటుంది.

7