மேல்நிலை வகுப்புகள்

யோகா என்றால் சங்கமம். யோகநிலையில் இருப்பதென்றால் உங்களுக்குள் முழுமையை உணர்வது -சத்குரு
 

மேல்நிலை வகுப்புகள்

யோகா என்றால் சங்கமம். யோகநிலையில் இருப்பதென்றால் உங்களுக்குள் முழுமையை உணர்வது -சத்குரு
seperator
 

பாவ ஸ்பந்தனா, ஷூன்யா, சம்யமா ஆகியவை ஈஷாவில் வழங்கப்படும் மேல்நிலை வகுப்புகள். உடல் மன கட்டுப்பாடுகளைத் தாண்டி வாழ்வை உணர்ந்து பார்க்க இந்த வகுப்புகள் உதவுகின்றன.

 
வடிகட்டி தேர்வு:

Upcoming Programs for Advanced Program

seperator