மேல்நிலை வகுப்புகள்

யோகா என்றால் சங்கமம். யோகநிலையில் இருப்பதென்றால் உங்களுக்குள் முழுமையை உணர்வது -சத்குரு
 

மேல்நிலை வகுப்புகள்

seperator
 

பாவ ஸ்பந்தனா, ஷூன்யா, சம்யமா ஆகியவை ஈஷாவில் வழங்கப்படும் மேல்நிலை வகுப்புகள். உடல் மன கட்டுப்பாடுகளைத் தாண்டி வாழ்வை உணர்ந்து பார்க்க இந்த வகுப்புகள் உதவுகின்றன.

 
வடிகட்டி தேர்வு:

Upcoming Programs for Advanced Program

seperator
 
Sorry, we don't have upcoming programs or events in Seattle. You can search for any city in the above search field or try again later.