யோகா எதற்காக...?
'யோகா' என்றால் என்ன? யோகப் பயிற்சியை எதற்காக நாம் செய்ய வேண்டும்? இப்படி யோகாவைப் பற்றி எழும் சில அடிப்படையான கேள்விகளைக் களையும்வண்ணம் சத்குருவின் உரை இந்த வீடியோவில் அமைகிறது. வீடியோ இங்கே உங்களுக்காக!
 
 

'யோகா' என்றால் என்ன? யோகப் பயிற்சியை எதற்காக நாம் செய்ய வேண்டும்? இப்படி யோகாவைப் பற்றி எழும் சில அடிப்படையான கேள்விகளைக் களையும் வண்ணம் சத்குருவின் உரை இந்த வீடியோவில் அமைகிறது. வீடியோ இங்கே உங்களுக்காக!

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1