வெற்றி தரும் யோகா - பகுதி 2 (கழுத்துப் பயிற்சி)

பரிணாம வளர்ச்சியில், நேர்நிலை முதுகுத்தண்டு என்பது செயற்திறனில் ஒரு மாபெரும் வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. இந்த எளிய பயிற்சி, முதுகுத்தண்டை ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் வைக்க உதவிடும். இதனால் பல அற்புதங்கள் நிகழும்.
 

பரிணாம வளர்ச்சியில், நேர்நிலை முதுகுத்தண்டு என்பது செயற்திறனில் ஒரு மாபெரும் வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது. இந்த எளிய பயிற்சி, முதுகுத்தண்டை ஆரோக்கியமாகவும், சுறுசுறுப்பாகவும் வைக்க உதவிடும். இதனால் பல அற்புதங்கள் நிகழும்.

குறிப்பு: உலக யோகா தினத்திற்காக பிரத்யேகமாக வெளியிடப்பட்ட உப-யோகப் பயிற்சிகள் ஆரோக்கியம், அமைதி, வெற்றி, அன்பு, ஆனந்தம், உள்நிலை அறிதல் என்ற தலைப்புகளில் உள்ளன.

இந்த உப-யோகப் பயிற்சிகளை ஆன்லைனில் கற்க: உப-யோகா

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1