வசதிகள் அதிகரித்தாலும் மனஅழுத்தம் வருவதேன்?

சிலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்கள் நினைத்தும் பார்த்திராத சௌகரியங்களை இன்று சாதாரண மக்களும் அனுபவிக்கிறார்கள். ஆனாலும் மன அழுத்தமும் வருத்தமும் அதிகரித்த வண்ணமே உள்ளன. ஏன் இந்த முரண்பாடு என்று உங்களுக்கு கேட்கத் தோன்றினால், இந்த வீடியோ அதற்கு பதில் தரும்!
 

சிலநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்தவர்கள் நினைத்தும் பார்த்திராத சௌகரியங்களை இன்று சாதாரண மக்களும் அனுபவிக்கிறார்கள். ஆனாலும் மன அழுத்தமும் வருத்தமும் அதிகரித்த வண்ணமே உள்ளன. ஏன் இந்த முரண்பாடு என்று உங்களுக்கு கேட்கத் தோன்றினால், இந்த வீடியோ அதற்கு பதில் தரும்!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.