உயர்ந்தவர் சிவனா? விஷ்ணுவா?
யாருடைய கடவுள் உயர்ந்தவர் என்ற கேள்வி நம்மிடையே எப்போதும் வந்துகொண்டேதான் உள்ளது. பாரதக் கலாச்சாரத்திலோ சைவமா? வைணவமா? என்று பல போர்கள் கூட நிகழ்ந்துள்ளன. இதற்கு, சத்குருவின் பதில் என்னவாக இருக்கும்?! வீடியோவில் பார்க்கலாம்...
 
 

யாருடைய கடவுள் உயர்ந்தவர் என்ற கேள்வி நம்மிடையே எப்போதும் வந்துகொண்டேதான் உள்ளது. பாரதக் கலாச்சாரத்திலோ சைவமா? வைணவமா? என்று பல போர்கள் கூட நிகழ்ந்துள்ளன. இதற்கு, சத்குருவின்​ பதில் என்னவாக இருக்கும்?! வீடியோவில் பார்க்கலாம்...

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1