உள்நிலை அறிய ஒரு யோகா - பகுதி 2 (ஷாம்பவி முத்ரா)

ஷாம்பவி முத்ரா என்பது, அதிக சிரமமின்றி நாம் செய்யக்கூடிய மிக எளிமையான யோகப் பயிற்சி. இது நம் நுண்ணுணர்வை மேம்படுத்தி, 'அருள்' என்று அறியப்படும் வாழ்வின் அப்பரிமாணத்தை அடைவதற்கு வழி செய்யும்.
 

ஷாம்பவி முத்ரா என்பது, அதிக சிரமமின்றி நாம் செய்யக்கூடிய மிக எளிமையான யோகப் பயிற்சி. இது நம் நுண்ணுணர்வை மேம்படுத்தி, 'அருள்' என்று அறியப்படும் வாழ்வின் அப்பரிமாணத்தை அடைவதற்கு வழி செய்யும்.

குறிப்பு: உலக யோகா தினத்திற்காக பிரத்யேகமாக வெளியிடப்பட்ட உப-யோகப் பயிற்சிகள் ஆரோக்கியம், அமைதி, வெற்றி, அன்பு, ஆனந்தம், உள்நிலை அறிதல் என்ற தலைப்புகளில் உள்ளன.

இந்த உப-யோகப் பயிற்சிகளை ஆன்லைனில் கற்க: உப-யோகா