தைராய்டு பிரச்சனை ஏன் வருகிறது?

தைராய்டு தொடர்பான பிரச்சனைகள் தற்போது பெரிய அளவில் மனிதர்களை பாதித்து வருவதைப் பார்க்கிறோம். இரசாயன மாத்திரை மருந்துகளை சிலர் தீர்வாகப் பார்க்கிறார்கள். தைராய்டு போன்ற நம் உடலின் சுரப்பிகள் எந்த அளவிற்கு நுட்பமாக செயலாற்றுகிறது என்பதை விளக்கி, நாம் வாழும் விதத்தை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் சுரப்பிகளின் சமநிலையற்ற தன்மையை சீர்படுத்திக்கொள்ள முடியும் என்பதை சத்குரு தனது நுட்பமான பார்வைகொண்டு விளக்குகிறார்.
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1