‘தீவிரம்’ எப்போதும் ஒரே மாதிரி ஏன் இருப்பதில்லை?

உள்நிலையில் தீவிரம் என்பது ஒருநாள் கூடுவதாகவும், மறுநாள் சற்று குறைவதாகவும் பலரும் உணர்கிறார்கள். தீவிரத்தன்மை எதனால் இப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது என்பதை விளக்கும் சத்குரு, இந்த வீடியோவில், நமக்குள் இருக்கும் சூரிய-சந்திரனை சமன் செய்வதன் அவசியத்தையும் நகைச்சுவை ததும்பும் பேச்சின் மூலம் எடுத்துரைக்கிறார்!
 

உள்நிலையில் தீவிரம் என்பது ஒருநாள் கூடுவதாகவும், மறுநாள் சற்று குறைவதாகவும் பலரும் உணர்கிறார்கள். தீவிரத்தன்மை எதனால் இப்படி மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது என்பதை விளக்கும் சத்குரு, இந்த வீடியோவில், நமக்குள் இருக்கும் சூரிய-சந்திரனை சமன் செய்வதன் அவசியத்தையும் நகைச்சுவை ததும்பும் பேச்சின் மூலம் எடுத்துரைக்கிறார்!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.