‘தை பிறந்தால் வழிபிறக்கும்’ என்பதன் விஞ்ஞானம்!
‘தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்!’ என்பது ஒரு பழமொழியா அல்லது விஞ்ஞானப் பூர்வமான உண்மையா எனத் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது சத்குருவின் இந்த உரையிலிருந்து! தைப்பொங்கல் திருநாள் ஏன் சூரியனுக்கு அர்ப்பணிப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது எனபதும் தெளிவாகிறது இதன்மூலம்!
 
 

‘தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்!’ என்பது ஒரு பழமொழியா அல்லது விஞ்ஞானப் பூர்வமான உண்மையா எனத் தெரிந்துகொள்ள முடிகிறது சத்குருவின் இந்த உரையிலிருந்து! தைப்பொங்கல் திருநாள் ஏன் சூரியனுக்கு அர்ப்பணிப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது எனபதும் தெளிவாகிறது இதன்மூலம்!


ஆசிரியர் : சத்குருவின் கருத்தாழமிக்க வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பார்க்க ஆனந்தஅலை YouTube சேனலுக்கு Subscribe செய்யுங்கள்.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1