அடுத்தவருடன் போட்டி போடுவது வாழ்க்கையை பாதிக்குமா?

அவசரம், மற்றவர்களுடன் போட்டி போடும் மனப்பான்மை போன்றவை ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையை எவ்வாறு பாதிக்கும் என்பதை பற்றி பேசுகிறார் சத்குரு. சவாலான இந்நேரத்தில் சத்குருவுடன் - நாள் 36
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1