கொரோனா பரவல் இரண்டாவது சுற்று நடக்குமா?

கொரோனாவின் இரண்டாவது சுற்று திரும்பவும் வருமா என்பதை பற்றி சத்குரு பேசுகிறார். சவாலான இந்நேரத்தில் சத்குருவுடன் - நாள் 34