சத்குருவால் உங்கள் கர்மாவில் இருந்து உங்களை விடுவிக்க முடியுமா?

சத்குருவால் தன் கர்மாவை கரைக்க உதவ முடியுமா என்ற கேள்விக்கு சத்குரு பதில் அளிக்கிறார். சவாலான இந்நேரத்தில் சத்குருவுடன் - நாள் 22
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1