வாழ்க்கையில் எப்போதுமே சரியான முடிவுகள் எடுப்பது எப்படி?

வாழ்க்கையில் பல்வேறு தருணங்களில் ஏதோ ஒரு முடிவெடுத்து அதன்படி செயல்படுவது முக்கியமானதாகிறது. நாம் எடுக்கும் அந்த முடிவு சரியா அல்லது தவறா என்ற சந்தேகமும் கேள்வியும் நம்மில் பலரை ஆட்டிப்படைக்கவும் செய்கிறது. இந்த கேள்வியும் சந்தேகமும் ஏன் வருகிறது? வாழ்வில் முடிவெடுப்பது குறித்து நாம் புரிந்துகொள்ள வேண்டியது என்ன என்பதைப் பற்றி சத்குரு விரிவாகப் பேசுகிறார்.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1