சந்நியாசம் என்றால் என்ன?

திருமணம் ஆகாதவர்கள் பலரும் தங்களை 'சந்நியாசி' என்று சொல்லிக்கொள்வதைப் பார்க்கிறோம். உண்மையில், சந்நியாசம் என்றால் என்ன? அதன் நோக்கம் என்ன? சந்நியாசத்தை மேற்கொள்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இப்படி பல கேள்விகளுக்கு விடை சொல்கிறது வீடியோவில் உள்ள சத்குருவின் உரை!
 

திருமணம் ஆகாதவர்கள் பலரும் தங்களை 'சந்நியாசி' என்று சொல்லிக்கொள்வதைப் பார்க்கிறோம். உண்மையில், சந்நியாசம் என்றால் என்ன? அதன் நோக்கம் என்ன? சந்நியாசத்தை மேற்கொள்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? இப்படி பல கேள்விகளுக்கு விடை சொல்கிறது வீடியோவில் உள்ள சத்குருவின் உரை!

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1