சாமி சிக்கன் சாப்பிடுமா?

ஆடு, சிக்கன், பன்றி எல்லாம் சாமி சாப்பிடுமா? கோயில்களில் இவற்றை பலி கொடுப்பது ஏன், உயிர்வதை செய்வது எதற்காக போன்ற கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளும் உள்ளதா? இவ்வாறான செயல்முறைகளின் அடிப்படை விஞ்ஞானம் குறித்து சத்குரு என்ன சொல்கிறார் என்பதை வீடியோவில் பார்க்கலாம்.
 

ஆடு, சிக்கன், பன்றி எல்லாம் சாமி சாப்பிடுமா? கோயில்களில் இவற்றை பலி கொடுப்பது ஏன், உயிர்வதை செய்வது எதற்காக போன்ற கேள்விகள் உங்களுக்குள்ளும் உள்ளதா?

இவ்வாறான செயல்முறைகளின் அடிப்படை விஞ்ஞானம் குறித்து சத்குரு என்ன சொல்கிறார் என்பதை வீடியோவில் பார்க்கலாம்.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1