சகுனம் பார்ப்பது சரியா?
"சகுனம் பார்த்து விட்டுச் செல்லும்படி என் அப்பா சொல்வார்; நான் அப்பா சொல்வதைச் செய்வேன். ஆனால் சகுனம் பார்ப்பது மூட நம்பிக்கை என்று சொல்கிறார்களே?" என பேராசிரியர் திரு.கு. ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் கேட்க, சத்குரு கூறிய பதில் வீடியோவில்...
 
 

"சகுனம் பார்த்து விட்டுச் செல்லும்படி என் அப்பா சொல்வார்; நான் அப்பா சொல்வதைச் செய்வேன். ஆனால் சகுனம் பார்ப்பது மூட நம்பிக்கை என்று சொல்கிறார்களே?" என பேராசிரியர் திரு.கு. ஞானசம்பந்தன் அவர்கள் கேட்க, சத்குரு கூறிய பதில் வீடியோவில்...

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1