சத்குருவுடன் ஷிவாங்கி சத்சங்கம் உங்கள் இல்லத்தில்

இன்னும் சற்று நேரத்தில் சத்குருவை இந்த சிவாங்கி சாதகர்கள் சந்திக்க உள்ளனர். உங்களுக்கும் அந்த தரிசன துளிகள் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படவிருக்கிறது. இந்த AnanadaAlai.Com ல்
 
 

காலையிலிருந்தே தாங்கள் இத்தனை நாட்கள் செய்து வந்த விரதத்தை பூர்த்தி செய்யும் ஆவலை இங்கு வந்துள்ள ஒவ்வொரு சிவாங்கி சாதர்களிடமும் காண முடிகிறது.

இன்னும் சற்று நேரத்தில் சத்குருவை இவர்கள் சந்திக்க உள்ளனர். உங்களுக்கும் அந்த தரிசன துளிகள் நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படவிருக்கிறது. இந்த AnanadaAlai.Com ல் இணைந்திருங்கள்

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1