சத்குருவின் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
"ஏன் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது? இந்நாளில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?" - இதற்கு இந்த வீடியோவில் பதிலளிக்கும் சத்குரு, தனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும், ஆசிகளையும் நமக்குத் தெரிவிக்கிறார். தொடர்ந்து இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்...
 
 

"ஏன் இந்த தமிழ் புத்தாண்டு கொண்டாடப்படுகிறது? இந்நாளில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?" - இதற்கு இந்த வீடியோவில் பதிலளிக்கும் சத்குரு, தனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களையும், ஆசிகளையும் நமக்குத் தெரிவிக்கிறார். தொடர்ந்து இந்த வீடியோவைப் பாருங்கள்...

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1